Röttle natur och kultur

 

 

 

Odlingsuppdrag

 

 

Presentation

Odlad mångfald: föredrag, utbildning, uppdrag

Småskalig fröodling

Guidningar

Röttle kafé

Hitta till Röttle

Länkar

Mangold i blom. Foto: Agneta BörjesonRöttle natur och kultur åtar sig odlingsuppdrag i liten skala. Uppdragen kan till exempel avse beskrivande odlingar av olika sorter av spannmål, grönsaker och prydnadsväxter, fröodling eller andra likvärdiga odlingar. Tänkbara uppdragsgivare är genbanker, museer, fröfirmor, växtförädlare etc.

Jag är utbildad agronom och har flerårig erfarenhet av arbete med den odlade mångfalden från Jordbruksverket. Jag har även ett stort engagemang i föreningen Sesam vars främsta syfte är att bevara den odlade mångfald genom egen fröodling.

Kontroll av groning. Foto: Klemens KarlssonUnder 2011 genomfördes ett projekt där 50 äldre ärtsorter odlades för att dessa skulle beskrivas. Samma år så beskrevs också 25 olika sorters potatislök. Under 2014 genomfördes ett avkastningsuppdrag avseende 30 ärtsorter. En del uppförökning av äldre sorter görs årligen för NordGens räkning.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com
070-572 66 77