Röttle natur och kultur

 

 

 

Odlingsuppdrag

 

 

Presentation

Föredrag, utbildning, uppdrag

Småskalig fröodling

Gråärter

ärtförsökBönärt och mångfaldsbruk åtar sig odlingsuppdrag i liten skala. Uppdragen kan till exempel avse beskrivande odlingar av olika sorter av spannmål, grönsaker och prydnadsväxter, fröodling eller andra likvärdiga odlingar. Tänkbara uppdragsgivare är genbanker, museer, fröfirmor, växtförädlare etc.

Jag är utbildad agronom och har flerårig erfarenhet av arbete med den odlade mångfalden från Jordbruksverket. Jag har även ett stort engagemang i föreningen Sesam vars främsta syfte är att bevara den odlade mångfald genom egen fröodling.

Under åren har jag genomfört beskrivningsförsök och avkastningsförsök med ärtor, beskrivning av potatislök, odling och fotografering av rovor mm. 

Pågrund av flytt är en ny odlingsplats under uppbyggnad. Därför kan endast försök genomföras som kräver ytterst små arealer under 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com
070-572 66 77