Röttle ntur och kultur

 

 

 

Föredrag, utbildningar och uppdrag

 

 

Presentation

Föredrag, utbildning, uppdrag

Småskalig fröodling

Gråärter

Bönärt och mångfaldsbruk omfattar arbete med odlad mångfald, småskalig köksväxtodling men också den vilda mångfalden i odlingslandskapet. Om något av nedanstående verkar intressant, kontakta mig för mer information eller bokning. Adress finns längst ner på sidan.

Ljusnedals skålrovaKostnaden beror på typen av uppdrag.

Utbildning om

· odlad mångfald
· småskalig fröodling
· regler kring småskalig utsädesproduktion
· kulturväxternas historia

Föredrag om

· ätliga, vilda växter
· fröodling
· om köksväxter i 1800-talets frökataloger
· baljväxter: historia, odling och mat
· gråärter
· från lantsorter till förädlade grödor 1880-1920
· odling med marktäckning
· småskalig köksväxtodling, stadsnära odling
· matlagning och förvaring av egenodlade Axels daliagrödor
· mat i historiskt perspektiv utifrån odling 

Utställning

  · Vårt levande kulturarv

Expertuppdrag och andra uppdrag

· utredningar inom odlad mångfald
· litteratursökningar om odlad mångfald
·
uppdrag om äldre tiders mat kopplat till odlad mångfald
· expertstöd, hjälp med kontakter inom odlad mångfald

· hjälp med ansökan om bevarandesorter och amatörsorter

Jag har under 20 års tid arbetat med Programmet för odlad mångfald, först på Jordbruksverket därefter på konsultbas. Mitt nätverk är stort både inom myndighetsvärden och utanför denna, till exempel på universitet, botaniska trädgårdar och inom fritidsodlingen.

Jag är medlem i Föreningen Sesam och har mångårig erfarenhet av egen hemträdgårdsodling och fröodling. Jag har också haft en del odlingsuppdrag för bland andra Nordiskt Genresurscenter och Nordiska Museet.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com
070-572 66 77