Röttle natur och kultur

 

 

 

Fröregler och äldre sorter

 

 

Presentation

Föredrag, utbildning, uppdrag

Småskalig fröodling

Gråärter

Härjedalsk skålrovaBönärt och mångaldsbruk erbjuder utbildning både i småskalig fröodling och vilka regler som gäller för utsädesproduktion. Är du intresserad så kontakta mig på adressen nedan.

I korthet innebär reglerna följande. Vi har i Sverige en utsädeslagstiftning som reglerar handeln med utsäde. Lagstiftningen handlar om utsäde och reglerar inte vilka sorter du odlar i din trädgård för mat och lyst. Du får alltså odla gamla sorter även om de inte finns med på någon sortlista. Du får också spara frö av det du odlar för att så nästa år, så länge det sker i den lilla skalan. Det som regleras i lagstiftningen är om du vill sälja utsäde.

Utsädeslagstiftningen finns för att köparen av frö ska vara garanterad att få ett friskt utsäde av en sort med kända egenskaper. Syftet är att den som odlar livsmedel inte ska göra en ekonomisk förlust eller oavsiktligt sprida sjukdomar om utsädet inte är bra. Det ska också produceras tillräckligt med livsmedel som har bra kvalitet ur försörjningssynpunkt och då ska det finnas utsäde av sorter som leder till dessa mål.

Den nuvarande lagstiftningen har i princip funnits sedan 1960-talet med viss modifiering då vi gick med i EU. Men även före dess reglerades handeln.

För att få säljas som utsäde måste sorten finnas på en sortlista och för det behöver den prövas och godkännas. Lantbruksväxter måste för att godkännas i något avseende vara bättre än tidigare sorter på listan. Marknaden för äldre sorter är oftast för liten för att bära kostnaden för att få en sortprovning gjord, vilket har lett till att många äldre sorter inte kunnat komma in på listan. För att råda bot på detta så gjorde EU ett undantag i lagstiftningen för bevarandesorter och amatörsorter där godkännandet är förenklat. Syftet är att inom utsädeslagstiftningens ram göra det möjligt att få in äldre och udda sorter på sortlistan så att utsäde av dessa kan saluföras. Många av dessa sorter kan också märkas med Grönt kulturarv.

Vid försäljning av utsäde bör man också vara uppmärksam på regler avseende växtpass.

Blomma av bönan 'Båstad'. Foto: Agneta Börjeson Varför finns så få äldre sorter i handeln?
Även om vi idag har en del äldre sorter på sortlistan tack vare reglerna om amatörsorter och bevarandesorter så finns ytterligare ett problem för att få ut äldre sorter på marknaden. Det finns inga som odlar utsäde. Och för många sorter måste man börja på en mycket låg nivå utifrån vad man kan få från NordGen. Att få tillräckligt mycket utsäde som kan säljas tar ett par år och sedan ska utsädet hitta köpare. Som enskild person kan det vara svårt att hitta köpare då man inte har så många sorter, men hjälp till detta finns hos de mindre fröfirmorna som är öppna för små mängder frö. Men små mängder och mycket hantverk gör det inte precis lönsamt. Och få vill därför satsa på detta vilket förmodligen är det största problemet att få tillgång till äldre och udda sorter. Detta tillsammans med att lagstiftningen inte är anpassad för många sorter med liten produktion, gör att det inte går att hitta så många äldre sorter, även om det har blivit bättre.

För att verkligen gynna den odlade mångfalden behövs ett nytt tänk där riskerna med spridning av sjukdomar och dåligt utsäde vägs mot en stor variation av sorter från många småodlare. Detta utan att göra systemet allt för krångligt.

Förhoppningen är att fler börjar fröodla äldre sorter och har du en odlingsvärd sort kan jag hjälpa till med att få den godkänd.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com
070-572 66 77