Röttle natur och kultur
   

Utställning om odlad mångfald

Presentation

Föredrag, utbildning, uppdrag

Småskalig fröodling

Gråärter

 


Hyr utställningen Vårt levande kulturarv

’Mor Kristins böna’, ’Morfar Albert’ höstflox och ’Rättviks gråärt’ är alla exempel på sorter vi odlade förr och som har en historia. Utställningen handlar om hur och varför dessa och andra sorter ska bevaras och användas på nytt och vad som görs idag.

Utställningen består av 15 posters med bilder och text i storleken 90x70 cm, se exempel till vänster. Utställningen är lämpliga att hänga upp i mindre museer eller bibliotek. Den skickas som pdf-filer mot avtal och grundkostnaden är 5000 kr, moms tillkommer. Det finns möjlighet att anpassa utställningen efter lokala sorter och lokalens storlek. Utställningen kan också kombineras med fröer, plantor och böcker.

Kontakta nedanstående adress för mer information.


 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com

070-572 66 77